Prattack

Bezpieczny atak
przeciw zapaleniu oczu

Przeciwzapalne
Przeciwzapalne leczenie pooperacyjne po zabiegach przeprowadzanych w rejonie przedniego odcinka oka (po usunięciu zaćmy).
Podostre
Podostre i przewlekłe choroby zapalne oczu o etiologii niezakaźnej.
Zapalenie
* Zapalenia spojówek,
* zapalenia powiek,
* zapalenia powiek i spojówek,
* zapalenia błony naczyniowej przedniego odcinka oka

Informacja o leku

Substancja czynna Zawartość w in 1 ml Pranoprofen 1 mg
Wskazania* Leczenie podostrych i przewlekłych chorób zapalnych oczu o etiologii niezakaźnej (zapalenia powiek, zapalenia spojówek, zapalenia powiek i spojówek, zapalenia błony naczyniowej przedniego odcinka oka) przeciwzapalnego leczenia pooperacyjnego po zabiegach przeprowadzanych w rejonie przedniego odcinka oka (np. usunięcie zaćmy).
Substancje pomocnicze Benzalkoniowy chlorek, Kwas borowy, Polisorbat 80, Boraks, Disodu edetynian, Woda oczyszczona.
Postać Krople do oczu, roztwór. Przejrzysty, bezbarwny roztwór. 5 ml butelka z kroplomierzem.
Dawkowanie Zakraplać 2 krople do chorego oka (oczu) co 6 godzin.
Nie prowadzono żadnych kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu przez okres dłuższy niż 15 dni.
Działania niepożądane Częstość działań niepożądanych nie jest znana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: przekrwienie spojówek, świąd, obrzęk powiek, uczucie ciała obcego, podrażnienie lub łzawienie.
Działania niepożądane tego produktu odnotowano u 79 z 5 843 pacjentów (1,35%) po zatwierdzeniu oraz w badaniach wyników dotyczących zażywania narkotyków.
Data ważności / przechowywanie. 3 lata/Po pierwszym użyciu należy zużyć w ciągu: 4 tygodni. Przechowywać w temp. poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Prattack

Prattack to jedyny NLPZ, który można szeroko wykorzystać w całym zakresie zapaleń oka.
Prattack

W porównaniu ze steroidami – dużo większe bezpieczeństwo, nawet jeśli jest podawany przez długi okres czasu.
Prattack

Rzadko występujące działania niepożądane. Od wielu lat z powodzeniem stosowany w Japonii.
Prattack

Dowody kliniczne

Informacje kontaktowe:
SENJU POLAND Sp. z o. o.
Adres: 00-697 Warszawa,
Aleje Jerozolimskie 65/79

Telefon: 690 229 463
Email: strutynski-mariusz@senju-pl.com
Postaw na bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej